قیمت اجرای قیرگونی یک لایه،دو لایه و سه لایه با گونی چتایی

لیست قیمت اجرای قیرگونی توسط کارکنان مجرب شرکت سپیدبام البرز های همراه با ده سال ضمانت اجرای کار و تجربه در زمینه انواع عایق های رطوبتی مانند ایزوگام ،‌ آسفالت و قیرگونی

 • قیمت قیرگونی با اجرا تک لایه هر متر مربع ۹۰۰۰ تومان
 • قیمت قیر گونی با اجرا دو لایه هر متر مربع ۱۵۵۰۰ تومان
 • قیمت آسفالت محوطه هر متر مربع با ضخامت یک سانتی متر ۴۰۰۰ تومان
 • به ازای هر سانتی متر ۳۸۰۰ تومان به قیمت اضافه میگردد.
 • قیمت آسفالت نرمه پشت بام هر متر مربع با اجرا ۶۰۰۰تومان
 • قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش
 • (فقط اجرت اجرای آسفالت به ازای هر تن پخش)تناژ پایین ۶۰۰۰۰تومان
 • قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت ۲۵-۰ ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • قیت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت ۱۲-۰ ۱۷۰۰۰۰تومان
 • قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت ۸-۰ ۱۹۵۰۰۰تومان
 • قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت ۶-۰ ۲۰۰۰۰۰تومان
 • قیمت قیر (شل) ۷۰/۶۰ خالص پاسارگاد هر بشکه ۱۶۵۰۰۰تومان
 • قیمت قیر (مخلوط) ۱۰۰/۲۵ خالص پاسارگاد هر بشکه ۱۷۵۰۰۰تومان
 • قیمت قیر کارتنی درجه یک خالص هر عدد ۱۵۰۰۰تومان
 • قیمت چتایی بنگال پر عرض هر یارد ۲۰۵۰تومان
 • قیمت چتایی بنگال پر عرض هر عدل ۲۰۵۰۰۰۰تومان

برای اطلاعات دقیقتر از قیمت ها (قیمت آسفالت در تهران ، قیمت آسفالت توپکا ، قیمت آسفالت بیندر ، قیمت قیرگونی با اجرا ) لطفا تماس بگیرید .