ایزوگام

ایزوگام

More »

بنر

بنر

More »

قیرگونی

قیرگونی

More »

 

ایزوگام

ایزوگام
قیر گونی تومان
قیرگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر ۸۳۰۰
قیرگونی بااجرا(دولایه)هرمتر ۱۳۸۰۰
قیرگونی با اجرا(سه لایه)هر متر ۱۷۸۰۰
قیرشل۶۰/۷۰هربشکه ۱۶۹۸۰۰
قیر مخلوط۱۰۰/۲۵خالص پاسارگاد هربشکه ۱۷۹۸۰۰
قیرکارتن درجه یک هرعدد ۱۹۸۰۰
گونی بنگال پرعرض هریارد ۱۹۵۰
گونی پرعرض هرعدل ۲۱۴۹۸۰۰
قیمت اجرای قیرگونی یک لایه با قیر درجه یک پاسارگاد ۸۸۰۰
قیمت اجرای قیرگونی دولایه با قیر درجه یک پاسارگاد ۱۳۸۰۰
قیمت قیرگونی سه لایه با قیر درجه یک پاسارگاد ۱۷۸۰۰
قیمت قیر شل ۶۰/۷۰ بشکه بزرگ ۱۷۹۸۰۰
قیمت قیر شل ۶۰/۷۰ بشکه بزرگ ۱۶۹۸۰۰
قیمت قیر سفت کارتنی ۱۹۸۰۰
قیمت گونی بنگال درجه یک ۱۹۵۰
رفتن به نوارابزار